Pavel Heřmann

Scénograf, odborník na dramatické hry a kreativní dílny, loutkoherec a hospodář Toy Machine z.s.

Narozený dne 17.3.1990 v druhém největším městě České republiky, v Brně. Bakalář umění Janáčkovi akademie múzických umění v Brně, na Divadelní fakultě obor Dramatická výchova.Od malička vedený k řemeslu, výtvarnému umění a manuální zručnosti, takže v mé středoškolské sbírce nemůžou chybět obory jako jsou Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – plošné a plastické rytí a umělecké odlévání. Vztah k materiálům a k divadlu začal už na různých Letních výtvarných dílnách a Týdnech tvořivého myšlení, kde výslednou týdenní prací byly amatérské performance, nebo site-specific projekty. Tyto kroky vedly až k Divadlu Toy Machine a mým vlastním vyhraněním na práci s dětmi, tudíž zaměřit se na výtvarné a kreativní dílny na rozvíjení dětské zručnosti a fantazie. Další mé umělecké kroky směřují k alternativní a loutkové scénografii, momentálně zaměřenou na ekologii a recyklaci materiálů, což se snažím dodržet i u dílen.