Rok českých písniček / Рік чеських пісень

Rok českých písniček, aneb učíme se česky a někdo též ukrajinsky!

Nejlépe jde učení s písní na rtech a my bychom rádi pomohli všem kteří se učit chtějí. Proto vznikl tento bilangualní program, který je v češtině a ukrajinštině, jehož součástí je loutkové představení Hrrr na draka. Drak byl v pohádkách symbolem válek, proto musí být poražen. Program je vhodný pro věkovou skupinu od 3let až děti 5. třídy základní školy. Představení vzniklo díky Daně Radové a Kulturnímu komunitnímu centru Koruna v Radotíně.

ROK ČESKÝCH PÍSNIČEK / Рік чеських пісень абоВчимо чеський

Rok českých písniček aneb učíme se česky.
Připravili a hrají: Tomáš Běhal a Jakub Hojka
Loutky: Tomáš Běhal
Produkce: Dana Radová, Radoušek z.s.
Hudební a jazyková spolupráce: Vojtěch Frank
Představení vzniklo ve spolupráci s kulturním střediskem U koruny v Radotíně.
Edukativní hudebně-divadelní pořad pro děti, jehož hlavním cílem je seznámit ukrajinské děti
zábavnou formou s češtinou a českou kulturou. Součástí programu jsou české lidové písně s živou
hudbou a veselé loutkové představení „Hrrr na draka.“ Drak byl odedávna v pohádkách symbolem
války a utrpení. A my bychom tímto představením rádi dětem dodali naději, že i něco tak velkého,
silného a zlého jako je třeba ten drak může být nakonec poraženo! Pravda a láska musí zvítězit
nad lží a nenávistí!

Рік чеських пісень абоВчимо чеський

Підготували та грають: Томаш Бегал, Якуб Гойка
Ляльки: Томаш Бегал
Продукція: Дана Радова, Радоушек з.с.
Музична та мовна співпраця: Войтех Франк
Вистава виникла у співпраці з Культурно-общинним центром Коруна в Празі-Радотіні.
Едукативна музично-театральна програма для дітей, головна мета якої ознайомити українських
дітей забавною формою з чеською мовою та культурою. У програмі – чеські народні пісні, що
виконуються наживо, і весела лялькова вистава Погоня за драконом. Дракон був з давніх часів у
казках символом війни та страждання. І ми хотіли б з допомогою цієї вистави дарувати дітям
надію, що навіть щось таке велике, сильне і зле, як наприклад дракон, може нарешті бути
переможеним. Правда і любов переможуть брехню та ненависть!

Drak co chce sežrat Haničku!